Privacystatement

Het RAS-Examenbureau respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site(s) en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt het RAS-Examenbureau om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over o.a. de planning van examens, uitgifte van diploma's en bijdragen in de opleidingskosten. Uw persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor het RAS-Examenbureau. Daarbij zijn de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat het RAS-Examenbureau zorgvuldig te werk. Het RAS-Examenbureau gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die het RAS-Examenbureau jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Bij het bijhouden van gegevens over uw zoekgedrag blijft de identiteit van de bezoeker onbekend.