Accountherstel

Wanneer u geen toegang heeft tot uw account en na 1 januari 2009 een examen heeft afgelegd, verzoeken wij u middels beantwoording van onderstaande vragen het verzoek tot accountherstel te starten

We wijzen u graag op het volgende: