Privacystatement

De werkgever meldt werknemers (kandidaten) aan voor examens van het RAS-Examenbureau.
Bij deze aanmelding worden een aantal persoonsgegevens aan het RAS-Examenbureau verstrekt.

Dit is noodzakelijk om te zien of de aangemelde kandidaat ook echt op het examen aanwezig is. Deze gegevens worden op het diploma vermeld.
Er wordt om een e-mail adres gevraagd. Dit om zowel oproep als uitslag digitaal aan de kandidaat te kunnen sturen.

In de CAO is opgenomen dat het RAS-Examenbureau de taak heeft om (schoonmaak-)examens af te nemen.
De CAO is door het Ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard. De CAO heeft daarmee kracht van wet.

Omdat de CAO algemeen verbindend is verklaard, heeft het RAS-Examenbureau een eigen doel om deze persoonsgegevens te verwerken. Het RAS-Examenbureau is geen verwerker van persoonsgegevens maar verwerkingsverantwoordelijke. Er zijn daarom geen verwerkersovereenkomsten nodig als een werkgever persoonsgegevens aan het RAS-Examenbureau verstrekt.

Let op, een werkgever is vrij om een opleidingsinstituut te kiezen voor haar werknemers. Als een werkgever persoonsgegevens van een werknemer doorgeeft aan een opleidingsinstituut, is een verwerkersovereenkomst dus wel nodig.